Süstematiseeritud ja pidevalt ajakohasena hoitav kogumik keelenõuandeid, seisukohavõtte, loendeid jm, mis on mõeldud kasutamiseks koos EKI ühendsõnastikuga Sõnaveebis (sh õigekeelsussõnaraamatuga), olles sellega vastastikku lingitud. EKI teatmiku 2019. a valminud osa hõlmab õigekirjareeglistikku (vt menüüs alapeatükki „Õigekiri“).

Teatmiku ülejäänud osa on koostamisel. Artikli juurde on märgitud, kui see on koostamisel, kuupäev näitab, millal on artikkel koostatud või üle vaadatud.

Kuidas viidata?

EKI teatmik. Eesti õigekeelsuskäsiraamat. Koostanud Katrin Hallik, Katre Kasemets, Margit Langemets, Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Tiina Paet, Peeter Päll, Maire Raadik, Lydia Risberg, Arvi Tavast. Tallinn: Eesti Keele Instituut 2021–. eki.ee/teatmik/ (vaadatud KK.PP.AAAA.)

EKI teatmikust

Lühitutvustus. Teatmiku seos EKI muude väljaannete ja teenustega (EKI ühendsõnastik, Keelenõuvakk, „Ametniku soovitussõnastik“).


Uusimad avaldatud artiklid

Filipiini nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed, Filipiinide keelte ülevaade.

Makedoonia nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed, keelte ülevaade (Põhja-Makedoonia).

Malai nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed (Brunei, Malaisia, Singapur).


Viimati muudetud artiklid

Ungari nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed.

Ukraina nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed.

Türgi nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed.

Rumeenia nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed, käänamine. Moldova nimed.

Portugali nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed (Portugal, Brasiilia jt).

Leedu nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed.

Poola nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed.

Läti nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed.

Kreeka nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed.

Jaapani nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed.

Islandi nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed.

Indoneesia nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed, Indoneesia keelte ülevaade.

Hispaania nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed (Hispaania, Ladina-Ameerika, Ekvatoriaal-Guinea).

Hiina nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed.

Albaania nimed

Kirjutus ja hääldus, isikunimed ja kohanimed (Albaania, Kosovo).

Sihitise sissejuhatus

Sihitis on lauseliige, mis näitab, kelle või millega midagi tehakse. Sihitis saab olla osastavas, omastavas või nimetavas käändes ning sihitise peatükk õpetab õiget käänet valima.

Osasihitis ja täissihitis

Kõige tavalisem on osastavas käändes osasihitis. Omastavas või nimetavas käändes täissihitise kasutamiseks peab lause olema jaatav, lauses kirjeldatud tegevus tulemuslik, sihitis väljendama tervikut ja tegusõna olema selline, mis võimaldab täissihitist kasutada.